Aansoek    
ELEKTRONIESE AANSOEK  

Baie welkom by die Universiteit Stellenbosch se aanlyn-aansoekstelsel.

Let asseblief op die volgende voordat jy met jou aansoek voortgaan:
  1. Om die elektroniese aansoek te gebruik, moet jy oor 'n geldige e-pos adres en selfoonnommer beskik. Korrespondensie sal aan die e-pos adres en sms'e aan die selfoon gestuur word.
  2. Neem asseblief die sluitingsdatums soos hieronder uiteengesit in ag. Geen laat-aansoeke sal aanvaar word nie.
  3. 'n Bedrag van R100 (slegs vir Suid-Afrikaners) moet hierdie aansoek vergesel hetsy elektronies, tjek of posorder. Geen kontant. Aansoekgeld is nie terugbetaalbaar nie.
  4. Ons kan jou aansoek om toelating oorweeg slegs as ons al die stawende dokumente en aansoekgeld ontvang het. Daarsonder is jou aansoek onvolledig en kan die proses nie voortgaan nie.
  5. Onthou, dit is jou verantwoordelikheid om seker te maak dat alle dokumentasie voor die sluitingsdatum op jou aansoekstatus by www.maties.com gelaai is. Jy kan ook die vordering van jou aansoek op www.maties.com monitor.

Neem ook kennis dat die Universiteit Stellenbosch 'n splinternuwe Toelatingsbeleid het. Lees gerus die beleid deur.

Vir enige navrae stuur 'n epos aan info@sun.ac.za of skakel +27 21 808 9111

VOORGRAADSE SLUITINGSDATUMS VIR ALLE STUDENTE, INGESLUIT INTERNASIONALE STUDENTE

31 Mei: Aansoeke sluit vir die program MB,ChB in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
30 Junie: Aansoeke sluit vir alle ander voorgraadse programme.
30 Junie: Koshuisaansoeke sluit.
31 Augustus: Aansoeke vir finansiŽle ondersteuning van die Universiteit Stellenbosch sluit.
31 Oktober: Diploma in Openbare Verantwoordelikheid (Telematiese onderwys).

NAGRAADSE SLUITINGSDATUMS VIR ALLE STUDENTE EN PROGRAMME, INGESLUIT INTERNASIONALE STUDENTE EN TELEMATIESE PROGRAMME

Sluitingsdatums vir alle nagraadse programme is beskikbaar op die webtuiste van die Nagraadse Kantoor : www.sun.ac.za/pgstudies. Neem asseblief kennis van die datums om seker te maak dat jou volledige aansoek die Universiteit betyds bereik.